Doraž o víkendu na Dirty Dancing party a narozeninovej mejdan mistra SNBM!

Novinky > Doraž o víkendu na Dirty Dancing party a narozeninovej mejdan mistra SNBM!

Páteční DIRTY DANCING ve STUDIU 54 startuje ve 23:54 o půlnoci v pátek a pokračuje přes afterpárty až do oběda. V sobotu narozeninová D-BAY dje SNBM začíná o půlnoci a končí v neděli po obědě. To zase bude víkend